Förtydligande om vårt ställningstagande vid förhandling om semesterperioder i Region Dalarna

Vårdförbundet i Dalarna deltog den 27 april, tillsammans med andra arbetstagarorganisationer, i en förhandling initierad av Region Dalarna som berör en utökning av semesterperioder under sommaren 2020.  Vårdförbundet vill härmed ge våra medlemmar i Dalarna information om utgången av förhandlingen blev, samt våra medskick till arbetsgivaren.

Förhandlingen hölls mellan arbetstagarorganisationer (Vårdförbundet, Kommunal, Vision, Saco m.fl.) och arbetsgivaren Region Dalarna då denne vill ändra på ramen för huvudsemesterns förläggande till och med september om läget skulle förvärras ytterligare vad gäller pandemin.

Bakgrund

En förhandling ger arbetstagarorganisationerna rätt att komma med synpunkter och föra en dialog men ger inte organisationerna möjlighet att neka arbetsgivaren rätten att leda och fördela arbetet.

I semesterlagen står att semesterledighet, om inget annat avtalas ska förläggas så att arbetstagarna får en ledighetsperiod om 4v juni-augusti (1977:480 §10 §11 §12).  Vid särskilda skäl får arbetsgivaren förlägga semesterperioden till annan tid (SFS 2009:1439). Detta står även i vårat kollektivavtal AB 17 (Kap 6 §27 mom.9).

Resultat och vårt ställningstagande vid förhandlingen

Vid oenighet i en förhandling har arbetsgivaren enligt lag rätten att bestämma. Vårdförbundet har vid förhandlingen ansett att förhandlingsskyldigheten är uppfylld och medger därför att arbetsgivaren får använda september för semester. Men vi anser att det är något som bara ska ske i nödfall och vi har fört följande kommentarer till protokollet i förhandlingen.

  • Frivillighet, d.v.s. flytt av semesterveckor skall ske på frivillig basis.
  • Incitament skall ges till dem som väljer att lägga sin semester i september.
  • Vårdförbundet anser att 20 september skall vara sista semesterdagen då man på det datumet har fått ut 4 perioder.
  • Regelverk om återanställning ses över, enligt uppgift finns karensmånader (vilket arbetsgivaren dementerat).

Vårdförbundet har även lyft risker med att flytta semestrar, vi går inte in i detalj på dessa här. 

Hör av er till oss eller Vårdförbundet Direkt 0771-420420 om ni har frågor. Det finns även FAQ upplagd på Vårdförbundets webbplats som regelbundet uppdateras med svar på frågor som uppstår.

Var rädda om dig!

Avdelningsstyrelsen med ombudsman i Avd. Dalarna