"Det där med flexen..."

Sjuksköterska på sparkcykel svänger vänster längst bort i en korridor på nattintensiven på Mälarsjukhuset

Tro det eller ej, men vi har faktiskt hittills inte haft ett gällande, tecknat flextidsavtal som gällt alla anställda i Landstinget Dalarna. Men du som anställd har säkert tillämpat flex ändå?!

Nu finns ett tecknat kollektivavtal

Vårdförbundet avdelning Dalarna har nu tillsammans med andra fackförbund skrivit på ett flextidsavtal med Lanstinget Dalarna.

Det vi har prioriterat är att du som medarbetare inom hälso-och sjukvården med obekväm arbetstid ska få flex, men ramen är snävare, detta för att du ska få den övertid du är berättigad till.

Vi har också överenskommit om att du som arbetar natt ska kunna vara flexledig ett helt nattpass.

Ta kontakt med din arbetsgivare för att ta del av avtalet i sin helhet.