Digitala dialogmöten för förtroendevalda

10:e juni är sista digitalmöte inför semester!

OBS! 10/6 sista digitalmöte inför semester.

Coronakrisen har gjort att våra fysiska möten och aktiviteter fått ställas in, men situationen som råder gör att behovet att att mötas och föra dialog är stort. Därför startar vi nu en serie med digitala möten där vi möts varje vecka på Skype för att lyfta aktuella frågor.

Samtliga förtroendevalda i avdelning Dalarna är välkomna och avdelningsstyrelsen kommer att delta för att svara på frågor och fånga upp information.

Alla förtroendevalda kommer att få länk till mötet skickat till sig via e-post och du deltar om/när du har möjlighet och lust. 

Välkommen!