Datum för höstens utbildningsdag för dig som är förtroendevald

Illustration: Utbildning av förtroendevalda. Möten eller diskussion om kollektivavtal.

Nästa länsövergripande utbildningsdag - för dig som är förtroendevald på arbetsplatsen kommer att äga rum onsdag den 18 oktober 2017.

Utbildningsdagen kommer att hållas på Galaxen i Borlänge.

Mer information och anmälan skickas ut längre fram, men boka in datumet i almanackan redan nu!