Avdelning Dalarnas årsmöte

Avdelningsstyrelsen

Torsdag den 13 oktober gick avdelning Dalarnas årsmöte av stapeln. Ett 70-tal engagerade medlemmar kom till Cariannas restaurang- & konferens i Falun.

Ordförande Kerstin Erlandsson och vice ordförande Jenny Nyberg redogjorde för det gångna verksamhetsåret 2015 med bildspel och berättelse.

Vi blickade även tillsammans fram emot verksamheten för kommande år 2017, där medlemsinflytandet är av stor vikt.

Omval av sittande styrelse på 1 år samt nyval av två ledamöter enligt valberedningens förslag genomfördes. Vi hälsar Michaela Skytt och Leif Jakobs välkomna!

Valberedarna Ulrika Norling och Maria Kähler fortsätter sina uppdrag 1 år till tillsammans med Tina Dahlman och Ralf Melander, välkomna!

Carianna serverade oss en god buffé och kvällen avrundades med en humoristisk och uppskattad föreställning av Stockholms Improvisationsteater.