Nomineringar inför avdelning Dalarnas årsmöte

Avdelning Dalarnas årsmöte kommer att äga rum på Lugnet Kyrkans konferens i Falun den 13 oktober 2016. Valberedningen vill nu ha in nomineringar inför årsmötet.

Vilka ska väljas?

Årsmötets uppgift är att välja avdelningsstyrelse med mandatperiod på 1 år.

Antalet ledamöter som ska väljas är stadgeenligt 7-11 personer, inklusive ordförande och vice ordförande.

Valberedningens förslag är att enligt tidigare beslut välja 9 personer/ ledamöter till avdelningsstyrelsen.

Valberedningen

Valberedningen som består av Ulrika Norling och Maria Kähler - vill nu ha in nomineringar till uppdraget som ordförande, vice ordförande och styrelseledamot.

Hur går nomineringen till?

Medlemmar kan nominera sig själva eller andra medlemmar till uppdraget. Kom ihåg att den du nominerar måste vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.

Maila din nominering till: unorling@hotmail.com eller via brev till: Valberedningen - Vårdförbundet, Åsgatan 33, 791 71 Falun.

Din nominering vill valberedningen ha in senast den 1 september 2016.

Under vecka 38 presenterar valberedningen sitt förslag på vår hemsida.

Frågor om uppdraget?

Har du frågor om uppdraget som styrelseledamot är du välkommen att kontakta någon i avdelningsstyrelsen.