Årets sjuksköterska 2017 i Dalarna

Sjuksköterskor samtalar med kvinnlig patient

Har du en kollega som du tycker ska uppmärksammas för sitt arbete inom omvårdnad? Här har du chansen! Stugfonden delar ut ett stipendium.

Stugfonden

Stugfonden tillkom efter försäljning av Svensk Sjuksköterskeförening i Dalarnas stuga i Källviken, Falun. Pengarna fördes till en fond, Stugfonden.

I stadgarna står det: "Utdelning av medel i form av stipendier skall ske en gång årligen till högst tre legitimerade sjuksköterskor verksamma inom Kopparbergs län. Stipendierna skall delas ut för bedrivande av utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden. Utdelning skall inte gälla reguljär utbildning."

Stipendier har beviljats sedan 1993.  År 2017 kommer stipendiet att utdelas till årets sjuksköterska i Dalarna.

Stipendiet är 10 000 kronor.

Kriterier

Sjuksköterskan ska under år 2017 ha varit en förebild, bedrivit utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden och bidragit till utveckling av verksamheten.

Här kan du hämta inspiration.

Nominering och uppgifter

Nominera kan sjuksköterskor, chefer och andra verksamma inom hälso- och sjukvården i Dalarna både i kommuner och landstinget göra.

Nomineringen ska innehålla namn på sjuksköterskan, arbetsplats och en motivering i enlighet med de ovanstående kriterierna samt kontaktuppgifter till den som nominerar.

Sista nomineringsdag är 31 januari 2018.

Nomineringar skickas till e-post: info.dalarna@vardforbundet.se

Årets sjuksköterska 2017 kommer att presenteras på Omvårdnadsforum den 27 mars 2018 (i Föreläsningssalen på Falu Lasarett, med uppkoppling runt om i länet).

Upplysningar

Upplysningar lämnas av Ulla Fridh, e-post: ulla.fridh@ltdalarna.se och Marion Vaeggemosse, e-post: marion.vaeggemose@vardforbundet.se