Nytt arbetstidsavtal - "Vi skulle ha behövt komma längre"

Kerstin Erlandsson - Ordförande i avdelning Dalarna

Kerstin Erlandsson, ordförande för avdelning Dalarna, har börjat sätta sig in i vad det centrala avtalet innebär och analysarbetet fortsätter. Det hon kan säga än så länge är att skrivningarna inte påverkar medlemmarna i Dalarna särskilt mycket.