Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Skyddsombudets dag 2017

Idag är det skyddsombudets dag! Det vill vi uppmärksamma genom att påminna om vad skyddsombudets uppdrag innebär.

Som förtroendevald i Vårdförbundet är du också skyddsombud. Som skyddsombud har du inget eget ansvar för arbetsmiljön men en viktig roll att tillsammans med övriga medarbetare och arbetsgivare skapa en god arbetsmiljö så att arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande plats. Uppdraget handlar också om att försöka skapa ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och arbetstagare

Att arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö står i (AML) arbetsmiljölagen.

Skyddsombud har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen lön. Skyddsombud ska få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön och delta i utbildningar. Som skyddsombud ska du delta i planering av alla frågor som rör arbetsmiljön till exempel:

-Diskussion inför ombyggnad eller flytt

-Förberedelse för en omorganisation

-Hur nya arbetsmetoder ska införas

Om arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen kan en anmälan göras till Arbetsmiljöverket

Viktig information för dig som skyddsombud hittar du på Vårdförbundets hemsida.

Fler användbara länkar är:

Hälsningar

Carina Holgersson
Styrelseledamot och Huvudskyddsombud
Vårdförbundet avdelning Blekinge

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -