Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information till dig inför avstämning av årets löneprocess - Region Blekinge

Hej medlem i Vårdförbundet!

Löneöversynsförhandlingarna för 2019 fortsätter och vi kommer inom kort att påbörja avstämningen av årets löneprocess med arbetsgivaren.

I november kommer du få din nya lön. I och med att lönen gäller redan från 1 april innebär det att du kommer att få flera månaders löneökning retroaktivt i år.

Viktigt att känna till redan nu är att Vårdförbundets ambition med årets översyn är att alla ska få en löneökning baserad på skrivningarna i vårt avtal, det vill säga en individuellt satt lön som är baserad på prestationen det gångna året. Vid sidan av detta ska även satsningar göras på de som klassificeras som särskilt yrkesskickliga.

Kontakta oss gärna med synpunkter kring hur du tycker det har fungerat i år så att vi kan ta med oss det till mötet med arbetsgivaren.
info.blekinge@vardforbundet.se

Använd gärna nedanstående frågor som inspiration

  • Har du haft ditt lönesamtal?
  • Hur upplevde du lönesamtalet?
  • Utgick du och arbetsgivaren från nya lönekriterier under samtalet
  • Tyckte du att lönekriterierna var bra och relevanta? Om ja eller nej; utveckla gärna ditt svar så att vi förstår varför du tycker det ena eller det andra.
  • Om du fick ett påslag som du inte tycker stämmer överens med ditt bidrag till verksamheten: har du då också fått en förklaring till detta och en handlingsplan för att kunna förbättra din insats till kommande år?

Vänligen,
Förhandlingsdelegationen i Blekinge

Arbetar du inte inom Region Blekinge?

Du har fått detta nyhetsbrev för att du enligt vårt medlemsregister arbetar inom Region Blekinge. Om detta inte stämmer vill vi gärna att du uppdaterar dina uppgifter i vårt medlemsregister.

Uppdatera medlemsuppgifter
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -