Nyhetsbrev september 2016

Närbild på vitsippor

Nytt avtal om nattarbetstid på gång, för Barnmorskor, Biomedicinska analytiker, Röntgensjuksköterskor och Sjuksköterskor

Den siste september går det nuvarande avtalet om nattkvot mellan landstinget och Vårdförbundet ut. Avtalet har funnits sedan 2012 och sedan dess har landstinget och vi i Vårdförbundet haft dialog om hur det kan vidareutvecklas. Detta för att möjliggöra ett långsiktigt hållbart arbetsliv. 
Sedan det förra avtalet tecknades har forskningen om skift- och nattarbetets påverkan på hälsan gått framåt. Schemaplanering, andel nattarbete och möjlighet till återhämtning är några viktiga delar i att må bra och ha energi för såväl arbete som fritid.

Med det nya avtalet vill landstinget och Vårdförbundet skapa förutsättningar för detta. Avtalet förväntas vara klart inom kort, och fram till att det nya avtalet är tecknat och datum för när det ska träda i kraft är bestämt gäller nuvarande nattkvot.

Väcker detta frågor och funderingar hos dig, ta kontakt med den som är förtroendevald på din arbetsplats/ klinik.  Styrelsen når du via webben.

Vi ser fram emot att mötas ute hos dig i denna för våra yrken viktiga fråga, oavsett hos vilken arbetsgivare du har din anställning.

Med vänlig hälsning

Styrelsen, avdelning Blekinge

VÅRDFÖRBUNDET

 

_________________________________________________

Nyhetsbrev 2016-06-10

Nyhetsbrev 2016-01-18