Nytt år, samma utmaningar!

Hav med kvällssol, nakna träd och klippor i förgrunden

Vad hände 2015?

Under året har styrelse och anställda samtalat med medlemmar, arbetsgivare och politiker i landsting, kommuner och i det privata och statliga.  – Tack för alla samtal och medskick som ni alla bidragit med, det är dessa samtal som skapar plattformen för Vårdförbundets verksamhet i Blekinge, utan medlemmars vilja vet vi ju inte vad vi har att göra. Läs mer här om du är nyfiken på framgångarna vi hade 2015

Vi tittar framåt

Vårdvardagens olika utmaningar fortsätter vi kämpa med även under 2016. Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar fackliga rättigheter, vilket gör att vi med kraft är en critical friend till arbetsgivarna i länet. Utifrån forskning och med professionernas kunskap om patienten och människan delger vi många förslag på lösningar på det som ofta målas upp som vårdkris. Våra lösningar är långsiktiga och bygger på ett ledarskap och medarbetarskap med personcentrerat förhållningssätt där ett teamarbete krävs för att nå verksamhetens mål.  Rätt man med rätt kunskap, på rätt plats, vid rätt tid. Att skapa förutsättningar för kräver mod, handlingskraft och kreativitet, och det finns ingen genväg.

Omvärlden

Så klart vill jag även uppmana till reflektion.  Med stöd av vår stadga och givetvis i samklang med våra fyra yrkes etiska koder, vad händer i välden och Sverige just nu? Och hur hamnade vi här? Hur bemöter vi människor varandra, en person till en annan och grupper emellan.  När är något ”för många” eller ”för mycket”,  i förhållande till vad? Ska vi oroa oss? Och i så fall för vad? Samhällsekonomin, eller klimat hotet? Det krävs av varje person att kritiskt granska det mediala inflödet och själv söka kunskap, för att kunna använda sin demokratiska möjlighet att vara med och påverka.  I Vårdförbundet flaggar vi för att det behövs ett paradigmskifte i vården för att få den på fötter igen.  Efter en summering av året känner jag att planeten och mänskligheten är i behov av ett paradigmskifte.  För att åstadkomma det, vilken uppgift tar just du dig an?

 2016 års verksamhet bygger precis som tidigare år på att styrelse, resterande medlemmar med förtroendeuppdrag arbetar tillsammans med er alla övriga medlemmar för att nå våra mål,  har vi inte redan varit hos just dig eller på din arbetsplats, hör av dig till oss via info.blekinge@vardforbundet.se  

Att vara förtroendevald på arbetsplatsen är ett sätt att öka möjligheten att vara med och utveckla och påverka vården, har du inte någon förtroendevald på din arbetsplats, kika in här

Jag, resterande styrelse och anställda i avdelning Blekinge ser fram emot ett intensivt 2016 där vi fortsätter att delge beslutsfattare av vården våra lösningar och med hög grad av omtanke kavlar upp ärmarna när det behövs!

Gunilla Månsson
Avdelningsordförande


Nyhetsbrevet publiceras på denna webbplats och skickas till de e-postadresser som medlemmarna har angett.