Nyhetsbrev 2016-06-10

Med hög grad av omtanke kavlar vi upp ärmarna……Så avslutade vi kommunikationen från styrelsen i januari. Här är vi just nu, på många håll i länet.

På flera håll sliter man sitt hår för att få ihop verksamhet och bemanning.
Styrelsens medskick i denna tid är reflektion och att trots en tuff vardag möta en annan människa med respekt och ett tilltal, så som jag själv vill bli bemött.

Den fackliga vardagen sker i högt tempo och vi känner av att vi är många som på olika sätt utifrån våra professioner ger en röst åt medborgaren och förslag på lösningar för vårdens framtid. Det är en styrka!

Obalans Ja, ett sätt som man använder för att lösa ut en ekvation matematiskt, utgår ju ifrån balansering. Gör man något i ena änden så påverkar det vad man behöver göra i andra änden, med syftet att nå jämvikt.   Lite långsökt i vården kanske, men Vårdförbundet hävdar att för att en medarbetare skall kunna utför sitt arbete optimal, krävs en balans. För att en medarbetare ska vilja ha en anställning hos en arbetsgivare måste erbjudandet också ha jämvikt. Uppdrag, krav- ansvarsnivå och villkor måste vara i balans. Denna helhet behöver dessutom balanseras gentemot övriga livets innehåll för mig som individ.

Just nu är det många arbetsgivare och arbetsplatser som ligger långt ifrån denna balans.

Lösningen Lösningen tror vi fortfarande dels handlar om att chefer och ledare får mandat och stöd så att de når en jämvikt i sitt ledarskap, och därmed kan erbjuda ett mer balanserat koncept till  medarbetarna för att kunna genomföra verksamhetsuppdraget. Dels handlar det fortfarande om den stora utmaningen, att ställa om vården till ett personcentrerat förhållningssätt med arbetssätt, former, lokaler och löner som rimmar med det krav på hälso och sjukvård som skall erbjudas medborgaren.

Oavsett om du finns i elevhälsan, i hemmet, på ett särskilt boende, på någon av länets Vårdcentraler i en ambulans, på någon mottagning, enhet, eller i någon verksamhet på länets två sjukhus så kan du göra skillnad i mötet på din arbetsplats. Att gå samman i professionen och genom den ge en röst i samtal om framtidens vård är också en styrka och en möjlighet.
Är du en av länets förtroendevalda så har du förmånen att, tillsammans med oss andra 130 förtroendevalda, påverka vårdens utveckling och våra förutsättningar i framtidens hälso och sjukvård i Blekinge. Den utvecklingen har nu satt fart i hela länet mer eller mindre, efter att politikerna till slut fattade ett beslut.

Vi möts i vardagen, i olika konstellationer och tillsammans är vi en kraft!

Styrelsen avdelning Blekinge