Inkomna nomineringar Vårdförbundet Blekinge

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Kandidaterna presenteras i alfabetisk ordning efter förnamn.

Ordförande

Gunilla Månsson

Vice ordförande

Martin Johansson

Styrelseledamot

Camilla Perland
Carina Holgersson
Jonas Ekestubbe
Sandra Falkskär

Kongressombud

Sandra Falkskär