Nomineringar 2017 och inkomna nomineringar

En grupp kvinnor som sträcker upp lappar med nummer på (röstning)

Hösten 2017 är det dags för nyval av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud och valberedning för avdelning Blekinge.

Redan nu har du möjlighet att börja nominera. Alla medlemmar  tillhörande avdelning Blekinge kan lämna in en nominering och alla medlemmar kan bli nominerade. Även den som nominerar måste vara medlem. Glöm inte att tillfråga den som nomineras.

Här är namnen på de som nominerats till förtroendeuppdrag.

Mandatperioden för uppdragen är på 4 år.

Önskar man nominera samma person till flera uppdrag så måste man fylla i ett formulär för varje uppdrag. Formuläret hittar du här nedan.

Vi ser gärna att ni inkommer med nomineringar så tidigt som möjligt.
Sista datum för nomineringar är 4 september.

Vid frågor kontakta valberedningen avdelning Blekinge.

Rollbeskrivningar

Läs gärna rollbeskrivningarna för uppdragen som ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, kongressombud och valberedare.