Vill du vara med och påverka? Nominera till val av avdelning Blekinges valberedning!

Genom ditt engagemang som valberedare är din uppgift att ta fram förslag till en styrelse och kongressombud som ska leda arbetet för att förbättra vården och förutsättningarna för våra fyra yrken. Som valberedare får du möjlighet till en unik inblick i hur Vårdförbundet arbetar för att utveckla vården i Blekinge.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Vid årsmötet 2016 ska val av ny valberedning ske. Mandatperioden sträcker sig fram till årsmötet 2017.

Nu har du möjlighet att nominera en eller flera engagerade och nyfikna medlemmar till förtroendeuppdraget som valberedare.

Som valberedare skall du känna till och förstå Vårdförbundets idéer/politik och vara insatt i avdelningens verksamhet. Under mandatperioden får man som valberedare möjlighet att fördjupa sig i politiken och uppdraget.

Passar detta in på någon i din närhet eller är kanske du själv den rätta personen?

Den som föreslås till uppdraget ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen. Glöm inte att motivera varför du vill nominera just denna person.

Din nominering ska vara oss tillhanda senast den 6 oktober 2016.

Uppdragsbeskrivning för valberedning


Avdelningsstyrelsen

Blekinge, nominering valberedning

Den nominerade är medlem i Vårdförbundet, tillfrågad om uppdraget och har tackat ja