Stipendium kandidat- samt magisteruppsats

Vårdförbundet avdelning Blekinge delar varje år ut stipendium på 5000 kr till en kandidat- och en magisteruppsats med syfte att främja forskning, ny kunskap och utvecklingen av hälso- och sjukvård.

Prioriterade ämnen för uppsatsen är personcentrerad vård, jämlik hälsa och vårdens ledning och styrning.

Läs mer