Sjuksköterskor får lön under specialistutbildningen

Avdelning Blekinges ordförande Gunilla Månsson i samtal med politiker kring AST

Vårdförbundets avdelning i Blekinge och Landstinget Blekinge har den 6 februari 2015 tecknat kollektivavtal om att införa utbildningstjänster för akademisk specialisttjänstgöring.

Vårdförbundets avdelning i Blekinge har tillsammans med Landstinget Blekinge kommit överens om ett avtal som ger legitimerade sjuksköterskor möjlighet att söka tjänster där specialistvidareutbildningen ingår.

I utbildningsanställningen för akademisk specialisttjänstgöring anställs man där man sedan skall arbeta som specialistsjuksköterska. Den akademiska examinationen och studierna knutna till denna, genomförs där man är anställd. På så sätt integreras forskning och vetenskap i direkt anslutning till patienten.

 

 

På bilden
(från vänster): Styrelseordförande Gunilla Månsson, Vårdförbundet Avdelning Blekinge, Landstingsråd Kalle Sandström samt Elina Gustavsson, Socialdemokraterna.