Nytt kollektivavtal om nattarbetstid

Landstinget Blekinge och Vårdförbundet har slutit ett nytt kollektivavtal om nattarbetstid. Det nya avtalet ska ge dem som jobbar natt bättre möjligheter till ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det tidigare avtalet har funnits sedan 2012 och sedan dess har Landstinget och Vårdförbundet haft en dialog kring hur det kan utvecklas. Bland annat har ny forskning kring hur skift- och nattarbete påverkar välmåendet varit viktiga inslag i diskussionerna.

– Vi har haft ett långsiktigt och gemensamt mål i våra diskussioner, säger Vårdförbundets ordförande, Gunilla Månsson. Och min uppfattning är att Landstinget Blekinge ligger i framkant i att möta forskning om nattarbete och hälsa.

Schemaplanering, andel nattarbete och möjlighet till återhämtning är några viktiga delar i att må bra och ha energi för såväl arbete som fritid. Det har också varit viktiga ingredienser i utformandet av det nya avtalet.

– Det känns mycket positivt att vi har ett nytt avtal på plats och att vi haft ett gemensamt syfte kring avtalet i våra diskussioner med Vårdförbundet, säger personaldirektör Jonas Kullberg. Vi är båda överens om att det nya avtalet också skapar goda förutsättningar för att stärka synen på landstinget som en attraktiv arbetsgivare.

Även chefen för Blekingssjukhuset, Lars Almroth, är nöjd: – Att må bra på jobbet, och att få tillräckligt mycket återhämtning utanför jobbet, är en förutsättning för att kunna skapa en sjukvård av högsta kvalitet, säger han.

Införandet av avtalet ska ske i nära dialog med verksamheten men ska senast vara igång den 1 februari 2017.

Avtalet i korthet:

- Medarbetare med så kallad rotationstjänstgöring, det vill säga att tjänstgöringen är förlagd till både dag- och nattpass, får mellan klockan 22.00 och 06.00 en kvotering av tiden med 1,41. Det innebär att varje arbetad timme är värd 1,41 timmar. Tidigare kvoterades tiden mellan 00.00 och 06.00 med 1,55 timmar.

- Medarbetare som arbetar ständig natt får en veckoarbetstid på 34,33 timmar. Dagens veckoarbetstid är 36,33 timmar.

På bilden:
Personaldirektör, Jonas Kullberg och Förbundsombudsman Tobias Blümke tar i hand i samband med tecknandet av kollektivavtalet.

 

För kontakt

VÅRDFÖRBUNDET
Gunilla Månsson
Avdelningsordförande, avdelning Blekinge
E-post: gunilla.mansson@vardforbundet.se
Mobil: 070 4128222

 

Landstinget Blekinge
Jonas Kullberg
Personaldirektör
Landstingsdirektörens stab
E-post: jonas.kullberg@ltblekinge.se
0455-73 40 42 och 0734-47 10 42

______________________

Nyhetsbrev 2016-10-05

Nyhetsbrev 2016-06-10

Nyhetsbrev 2016-01-18