Vårens frukostmöte!

Två sjukhusklädda kvinnor som står och samtalar

Välkommen till vårens frukostmöte för dig som chef, ledare och medlem i Vårdförbundet.

Tillsammans för vi ett gemensamt samtal om att vara chef och ledare i framtidens hälso-och sjukvård, vilka utmaningar och möjligheter vi ser och var Vårdförbundet finns i samarbetet.

Vi samtalar också om årets chefsinternat.

Torbjörn Severin, chefsspecialist i VF, deltar också i vårt möte och samtal.

Då vi tänker oss mötet i form av ett gemensamt samtal så finns möjlighet att delta i hela eller viss del av tiden ovanför. Det viktigaste är att vi ses även om du inte har möjlighet hela den avsatta tiden! Vi uppskattar om  du anmäler dig här i aktivitetsportalen. Det finns två datum att välja mellan, den 3 maj och den 4 maj.

Varmt välkommen!

Anmälan till den 3 maj

Anmälan till den 4 maj