Nästa kollektivavtal i land gällande Akademisk specialisttjänstgöring

Börje Dovstad ordförande för personaldelegationen i Karlskrona kommun, Gunilla Månsson ordförande för Vårdförbundet Blekinge, Eva-Marie Malmgren ordförande i äldrenämnden. Sittande: Mikael Jansson förhandlingschef Karlskrona kommun och Tobias Blümke förbundsombudsman Vårdförbundet

I april 2015 tecknade Vårdförbundets avdelning i Blekinge och Karlskrona kommun ett kollektivavtal där sjuksköterskor får lön under specialistutbildningen.

Utbildningsanställningen för akademisk specialisttjänstgöring innebär att man anställs där man sedan ska arbeta som specialistsjuksköterska.

Den akademiska examinationen och studierna knutna till denna utbildning genomförs där man är anställd. På så sätt integreras forskning och vetenskap i direkt anslutning till patienten.

Vi är jätteglada över att en av Blekinges fem kommuner väljer att värdera sjuksköterskors kunskap för att kunna ge en trygg vård.

Första steget till hösten är två tjänster knutna till äldreförvaltningen.

På bilden syns stående från vänster: Börje Dovstad ordförande för personaldelegationen i Karlskrona kommun, Gunilla Månsson ordförande för Vårdförbundet Blekinge, Eva-Marie Malmgren ordförande i äldrenämnden. Sittande: Mikael Jansson förhandlingschef Karlskrona kommun och Tobias Blümke förbundsombudsman Vårdförbundet.