Grattis alla sjuksköterskor på internationella sjuksköterskedagen

Fjorton kvinnliga och manliga sjuksköterskor som står och sitter i olika typer av klädsel utomhus framför en flagga med Vårdförbundets logotype

Sjuksköterskor har en viktig roll i sjukvården och vi finns nästan överallt i dagens samhälle.

Vår kunskap och vårt arbete måste värderas rätt. Vi har en kunskap som vi alltid bär med oss. Det är vi sjuksköterskor som kan identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade levnadsvanor för att främja, förebygga eller återställa hälsa.

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet, vilket omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet.
Utöver omvårdnad behöver en sjuksköterska kunskap från andra vetenskapsområden, till exempel biomedicin, förbättringskunskap, pedagogik, samhälls- och beteendevetenskap.

Sjuksköterskan ansvarar för vissa medicinska insatser och behandlingar, till exempel olika undersökningar, läkemedelshantering och läkemedelsadministration till patienten.

Andra arbetsuppgifter är hälsoupplysning, förebyggande insatser, handledning av studenter samt undervisning av blivande vårdpersonal.

Vår arbetsmiljö och vår vardag är oerhört viktig. Mår vi bra mår patienten bra.
Att förebygga ohälsa måste börja gälla för vår yrkesgrupp också. Vi kräver tid för återhämtning, tid för kompetensförsörjning och en hållbar livslön.

Vår kunskap räddar liv!

Vårdförbundet Avdelning Blekinge