Internationella mansdagen

Tårta med texten Internationella mansdagen

Idag, den 19 november, uppmärksammar och firar vi i Vårdförbundet avdelning Blekinge den Internationella mansdagen.

Målsättningarna med internationella mansdagen är bland annat fokus på mäns och pojkars hälsa, förbättrade relationer mellan könen, att främja jämställdhet och lyfta fram positiva manliga förebilder. Varje år sätts ett internationellt tema och i år 2016 handlar det om att stoppa mäns och pojkars stora antal självmord.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tar cirka en miljon människor i världen sina liv varje år och tio gånger fler gör suicidförsök. Män och pojkar är markant överrepresenterade i ett flertal länder.     I Sverige tog totalt 1554 personer livet av sig under 2015. Av dessa var 1092 män och 462 kvinnor. Självmord är den ledande dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år i Sverige.

Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 260 år 2015. Det var alltså nästan fler än sexgånger så många som dog genom självmord som i trafiken.

Vi tycker det är dags att alla vi som finns i samhället, och inte minst vi inom vården, börjar ta samtalen om hur vi i vårt land uppfattar vår psykiska hälsa. Oändligt många av oss gör varje dag av med stora mängder mänsklig energi för att bara ta oss igenom vardagen. Men det viktiga är att det går att göra skillnad!

Vi vill och kan skriva och argumentera i mängder inom området psykisk hälsa och det ska vi fortsätta med från Vårdförbundet. Men idag nöjer vi oss med den väldigt enkelt redovisade fakta i texten ovanför. Den är tillräckligt omskakande. Tillsammans kan vi alla göra skillnad – våga fråga!

Fredrik Wallin/Styrelsen Vårdförbundet avdelning Blekinge