Givande frukostmöte med politiker

Idag har styrelsen i avdelning Blekinge haft frukostmöte med några av länets politiker, från både landsting och kommun.

- Vi lyssnade av varandra och Vårdförbundet talade om de utmaningar som ligger framför oss just nu och i framtiden.

Det är givande att sitta ner och få föra fram Vårdförbundets politik gällande karriär, lön och arbetsmiljö med mera på ett lite mer informellt sätt ibland. Politikerna hörde oss, ville även ha mer information i vissa delar och var intresserade av vad Vårdförbundet arbetar för, och vad vi vidare kan arbeta tillsammans för.

Efter mötet fortsatte vi alla ut på medlemsbesök på arbetsplatser runt om i länet.