Besök på Blekingearkivet

Arkivmappar

Den 19 juni besökte vi Blekingearkivet i Bräkne-Hoby. Blekingearkivet är länsarkiv för enskild sektor och tar hand om organisationers material och skapar utifrån det ett relevant och användbart historiskt förenings-/företagsarkiv.

Dokument, protokoll, årsredovisningar, porträtt och föremål etc. utgör organisationens minne och lägger grunden för vad man i framtiden får veta om verksamheten och vår roll i samhället.

Vi har tittat på det som finns arkiverat från avdelning Blekinge, vilket är mycket intressant och lärorik historia. Vi ska utifrån det ta ett nytt tag och gå igenom vårt arkiv på kansliet och se på vad som ska föras över till Blekingearkivet framöver.


Gunilla Månsson