Avdelningsråd

  • Förtroendevalda som sitter kring små bord i grupper och samtalar
  • Förtroendevalda som sitter kring små bord i grupper och samtalar
  • Förtroendevalda som sitter kring små bord i grupper och samtalar
  • Förtroendevalda som sitter kring små bord i grupper och samtalar
  • Förtroendevalda som sitter kring små bord i grupper och samtalar
  • Förtroendevalda som sitter kring små bord i grupper och samtalar
  • Förtroendevalda som sitter kring små bord i grupper och samtalar

Den 21 mars ordnade avdelning Blekinge en halvdag avdelningsråd för förtroendevalda på Ronneby Brunn.

Gunilla, Tobias och Charlotte gav de förtroendevalda en fördjupning i nya löneavtalet och i Allmänna bestämmelser, AB.

Intresset var stort, vi fick många bra frågor och ämnen för diskussioner.
Det blev en givande dag för både oss och de förtroendevalda.