Avdelningsråd i Ronneby

Förtroendevalda som sitter i en konferenssal och lyssnar på en föreläsare (med ryggarna emot fotografen)

Vi träffade våra förtroendevalda på Ronneby Brunnshotell för diskussioner om intressanta och aktuella ämnen.

Den 22 september hade vi avdelningsråd för våra förtroendevalda på Ronneby Brunnshotell.

Förmiddagen ägnade vi oss åt nuläge nationellt och lokalt samt hur vi kan rekrytera fler medlemmar.

På eftermiddagen fördjupade vi oss i Samverkan, Jämlik hälsa och Personcentrerad vård.

 

Charlotte Warme Karlsson
Styrelseledamot Vårdförbundet avd Blekinge