Årsrapport Blekinge 2015

2015 tog vi ett stort kliv i utvecklingen av demokratin i årsmötet då vi skapade verksamheten 2016 tillsammans med medlemmarna under mötet. Mycket energi och gemenskap kändes och hördes under den eftermiddagen och kvällen.

Förutom årsmötet har vi under året arbetat vidare med utvecklingen av de demokratiska processerna.  Vi har fokuserat på medlemmens möjlighet till delaktighet och påverkan i vardagen och i årets alla medlemsmöten.  

Även länets förtroendevalda har getts möjlighet till delaktighet och påverken genom avdelningsråd och förtroendevalda på arbetsplatserna har fått stöd genom styrelsens mentorskap.

Relaterat material