Riksklubbar och värdavdelningar

Du som arbetar i ett privat företag eller en organisation med rikstäckande verksamhet tillhör en värdavdelning och i vissa fall en riksklubb. Här kan du se vilken avdelning som är värd för just den organisation du arbetar i.

Värdavdelningen är speciellt insatt i de frågor som rör den organisation du arbetar i. Den kan besvara frågor som rör hela den riksomfattande verksamheten inom din organisation.

Har du frågor som endast rör dig och din anställning, eller endast din egen arbetsplats, är det bäst att du vänder dig till din lokalavdelning för stöd och service.

Kontakt

Achima Care

Värdavdelning: Kronoberg
Anna Seiborg Kidell, vice avdelningsordförande, tel: 0470-762 437, 070 0886766.
E-post:anna.seiborg.kidell@vardforbundet.se

Cecilia Eriksson, styrelseledamot
Tel: 0703786470, e-post: cecilia.eriksson@vardforbundet.se

Aleris Holding AB

Kontaktperson: Ulla Sahlström
Mobil: 070-726 13 69
E-post: ulla.sahlstrom@aleris.se

Värdavdelning: Skåne
Kontaktperson: Johanna Ödell
Tel: 040- 108 919, mobil: 0730- 780 116
E-post: johanna odell@mittvardforbund.se

Ansvar och Omsorg AB

Värdavdelning: Östergötland

Kontaktperson: Annelie Gåverud
Tel: 010-104 30 37
E-post: anneli.gaverud@regionostergotland.se

Kontaktperson: Maria Ljung
Tel: 010-104 79 57 , mobil: 076–100 89 26
E-post: maria.ljung@regionostergotland.se

Kontaktperson: Susanne Augustsson
Tel: 010-104 72 80, mobil: 076-100 96 91
E-post: susanne.augustsson@regionostergotland.se

Attendo Care

Värdavdelning: Östergötland
Kontaktperson: Susanne Augustsson
Tel: 010-104 72 80, mobil 076-100 96 91
E-post: susanne.augustsson@regionostergotland.se

Kontaktperson: Maria Ljung
Tel: 010-104 79 57 , mobil: 076–100 89 26
E-post: maria.ljung@region.ostergotland.se

Avonova Sverige AB

Värdavdelning: Västra Götaland
Kontaktperson: Marianne Brindbergs, avdelningsstyrelse ledamot
Mobil: 070-786 63 07
E-post: marianne.brindbergs@vardforbundet.se

Bräcke diakoni

Värdavdelning: Västra Götaland
Kontaktperson: Ann-Catrine Ahlgren
Mobil: 070 369 29 90
E-post: ann-catrin.ahlgren@vardforbundet.se

Vårdförbundets klubb inom Capio AB

Värdavdelning: Västra Götaland
Kontaktperson: Susanne Blom Persson
Mobil: 0736-601714
E-post: susanne.blom.persson@vardforbundet.se

Diaverum AB

Värdavdelning: Skåne
Kontaktperson: Johanna Ödell
Tel: 040- 108 919, mobil: 0730- 780 116
E-post: johanna odell@mittvardforbund.se

Falck Ambulans AB

Värdavdelning: Stockholm
Kontaktpersoner:
Carina Hansen, ledamot i avdelningsstyrelsen
Tel: 08-616 13 13
E-post: carina.hansen@vardforbundet.se

Elisabeth Lindgren, ledamot i avdelningsstyrelsen
Tel: 08-123 404 88
E-post: elisabeth.lindgren@vardforbundet.se

Feelgood AB

Värdavdelning: Jönköping
Kontaktpersoner: Eva-Lotta Lager, avdelningsordförande
Tel: 036-30 64 34, mobil: 070-9736375
E-post: eva-lotta.lager@vardforbundet.se

Sven Lindblom, ombudsman
Tel: 036-30 64 32, mobil: 070-601 36 75
E-post: sven.lindblom@vardforbundet.se

Förenade Care AB

Värdavdelning: Skåne
Kontaktperson: Johanna Ödell
Tel: 040- 108 919, mobil: 0730- 780 116
E-post: johanna odell@mittvardforbund.se

Försvarsmakten

Värdavdelning: Värmland
Kontaktperson: Eva Strandh. Tel: 054-17 59 94, 0705-92 87 73
E-post: eva.strandh@vardforbundet.se
Kontaktperson: Mårten Ohlsson. Tel: 054-17 59 93 , 0705-087122
E-post: marten.ohlsson@vardforbundet.se

Humana AB

Värdavdelning: Gävleborg
Kontaktperson: Suzanne Jansson
Mobil: 073-800 93 07
E-post: suzanne.jansson@vardforbundet.se

Inspektionen för Vård och Omsorg (klubb)

Värdavdelning: Västerbotten
Ordförande: Ingemar Jonnerhag
E-post: ingemar.jonnerhag@ivo.se

Kontaktperson: Jenny Olsson, vice avdelningsordförande Västerbotten
Tel: 090-70 64 17, mobil: 070-088 67 95
E-post: jenny.olsson@vardforbundet.se

Kriminalvården (klubb)

Kriminalvårdens sjuksköterskeklubb

Kontaktperson: Claes-Åke Carlsson, ordförande
Tel: 011-496 32 44
E-post: claes-ake.carlsson@kriminalvarden.se

Värdavdelning: Östergötland

Kontaktperson: Pia Molander, ombudsman
Tel: 013-356 785, mobil: 0705-421 358
E-post: pia.molander@vardforbundet.se

Medhelp AB

Värdavdelning: Norrbotten
Kontaktperson: Erica Ohlsson, ordförande avdelning Norrbotten
Tel: 0920-24 42 88
E-post: erica.ohlsson@vardforbundet.se

Kontaktperson: Camilla Eriksson Sundberg, avdelningsstyrelse ledamot Norrbotten
Tel: 072-58 68 98
E-post: camilla.eriksson.sundberg@vardforbundet.se

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Värdavdelning: Värmland
Kontaktperson: Eva Strandh, avdelningsordförande
Tel: 054- 175 994, mobil: 0705- 928 773
E-post: eva.strandh@vardforbundet.se

Vårdförbundsklubben Praktikertjänst

Ordförande: Åsa Hemlin
Mobil: 0707-89 38 25
E-post: asa.hemlin@ptj.se

Värdavdelning: Stockholm
Kontaktperson: Jane Stegring
Tel: 08- 453 21 15, mobil: 070-352 21 15
E- post: jane.stegring@vardforbundet.se

Har du förslag eller önskemål till klubben kan du skicka in dem här.

Vårdförbundets Previaklubb

Ordförande: Milo Lindhe
Tel: 073 655 51 09
E-post: milo.lindhe@previa.se

Värdavdelning: Södermanland
Kontaktperson: Carina Larsson Amberg
E-post: carina.larsson.amberg@vardforbundet.se

Rekryteringsmyndigheten

Värdavdelning: Värmland
Kontaktperson: Eva Strandh, avdelningsordförande
Tel: 054- 175 994, mobil: 0705- 928 773
E-post: eva.strandh@vardforbundet.se

Kontaktperson: Mårten Ohlsson, ombudsman
Tel: 054- 175 993, mobil: 0705- 087 122
E-post: marten.ohlsson@vardforbundet.se

Socialstyrelsen

Kontaktperson: Magnus Göransson
E-post: magnus.goransson@vardforbundet.se

Värdavdelning: Västerbotten
Kontaktperson: Jenny Olsson, vice avdelningsordförande
Mobil: 070-088 67 95
E-post: jenny.olsson@vardforbundet.se

SOS Alarm (klubb)

Ordförande: Maria Olsson
Tel: 070-615 42 89
E-post: maria.olsson@sosalarm.se

Kontaktperson: Elisabeth Lindgren
Tel: 08-123 404 88
E-post: elisabeth.lindgren@vardforbundet.se

Värdavdelning: Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Värdavdelning: Örebro
Kontaktperson: Karin Nordén Persson
Mobil: 070-846 03 30
E-post: karin.norden.persson@vardforbundet.se

Statens Institutionsstyrelse, SIS

Värdavdelning: Örebro
Kontaktperson: Karin Nordén Persson
Tel: 070-8460330
E-post: karin.norden.persson@vardforbundet.se

Temabo AB

Kontaktperson: Pia Lejkemo
Tel: 08-508 406 36
E-post: pia.lejkemo@stockholm.se

Värdavdelning: Stockholm
Kontaktperson: Eva Nowak
Tel: 08-453 21 19, mobil: 070-595 21 19
E- post: eva.nowak@vardforbundet.se

Unilab (klubb)

Ordförande: Per Gustafsson
Tel: 0500-431 291/85, mobil: 0702-193 750
E-post: Per.Gustafsson@unilabs.com eller per.gustafsson@vardforbundet.se

Värdavdelning: Västra Götaland
Kontaktperson: Mariette Björk
Mobil: 070-302 56 83

Vardaga

Kontaktperson: Hampus Kalpakas
Mobil, arbete: 076-621 77 03
E-post: charalampos.kalpakas@mittvardforbund.se

Kontaktperson: Jani Kärppä
Tel: 08-587 297 13

Värdavdelning: Stockholm
Kontaktperson: Jane Stegring
Tel: 08-453 21 15, mobil: 070-352 21 15
E- post: jane.stegring@vardforbundet.se