Vårdfokus är medlemstidningen för Vårdförbundet och når sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Vårdfokus har både som webbtidning och papperstidning en självständig ställning inom Vårdförbundet.