Här hittar du vanliga frågor och svar om din förhandlingsframställan.

I vilka situationer behöver arbetsgivare som har kollektivavtal förhandla?

Exempel på förändringar som ska förhandlas enligt medbestämmandelagen är:

  • omorganisation
  • flytt till nya lokaler
  • nytt provisionslönesystem
  • omplacering
  • uppköp av företaget
  • chefstillsättning

Samma sak gäller för beslut om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för en eller flera anställda.

Vi har inget kollektivavtal, behöver vi förhandla?

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med Vårdförbundet i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller en sådan övergång av ett företag eller en verksamhet som omfattas av lagen om anställningsskydd och som berör en medlem i Vårdförbundet.

Arbetsgivare utan kollektivavtal har inte förhandlingsskyldighet om allmänna förändringar av verksamheten som nya lokaler, byte av IT-system eller chefstillsättningar, men en skyldighet att informera Vårdförbundet om verksamhet och ekonomi enligt medbestämmandelagens 19 a §.

Hur får jag reda på om de anställda är medlemmar i fackförbundet?

Vårdförbundet lämnar inte ut uppgifter om medlemskap. För att fullfölja din förhandlingsskyldighet bör du informera den anställde som berörs att du avser att begära förhandling och behöver uppgiften om medlemskap i detta avseende.

Kan jag skicka med personuppgifter i förhandlingsframställan med tanke på GDPR?

Ja. När du använder vårt webbformulär för att skicka in förhandlingsframställan överförs uppgifterna på ett säkert sätt. Så hanterar Vårdförbundet personuppgifter