Här kan du som är arbetsgivare i statlig eller privat verksamhet (inklusive stiftelser) skicka in en förhandlingsframställan.

När du som arbetsgivare ska förhandla med Vårdförbundet så behöver du lämna in en förhandlingsframställan. Förhandlingsframställan innebär att en av parterna lämnar en begäran om att förhandla en viss fråga med den andra parten. Innan du som arbetsgivare tar beslut i en fråga där det föreligger förhandlingsskyldighet är du skyldig att kontakta och ha dialog med lokalt förtroendevald i Vårdförbundet.

Observera att detta formulär endast riktar sig till dig som är en statlig eller privat arbetsgivare (inklusive stiftelser). 

När du använder detta formulär skickas förhandlingsframställan till berörd part. Efter att vi mottagit din förhandlingsframställan återkommer vi till dig utifrån de tidsangivelser som regleras i lag och avtal.

Frågor och svar om förhandlingsframställan!