Vi kräver fler kollegor med rätt kompetens.

Vi kräver hållbara heltider.

Vi kräver en hälsosam schemaläggning.

Reportage

Kompetenstappet blir ödesdigert när utbildad personal lämnar vården

Ytterligare en operation måste med kort varsel ställas in. Inte för att det saknas kirurger eller medicinska hjälpmedel – utan för att det inte finns några sjuksköterskor som kan bemanna själva uppvaket.

Reportage

Så gör den dåliga arbetsmiljön även vårdens medarbetare sjuka

Tre års studier på universitet och stor arbetslivserfarenhet – och tacken från högre ort blev plötsligt en arbetsbelastning som inte en enda människa i längden borde klara av. 

Reportage

Många barnmorskor vill jobba heltid – men orkar bara arbeta deltid

Hon arbetar med att välkomna liv – men tillåts knappt ha ett eget liv vid sidan av jobbet. Vilket dessvärre är ett väldigt vanligt återkommande scenario inom gravidvården. 

Reportage

Bättre arbetsvillkor förändrade allt: “I dag är det kö för att börja jobba”

Det går att vända trenden. Något som det kvälls- och nattavtal Vårdförbundet i Västerbotten tecknade med Umeå Kommun tydligt visar på. Kortare arbetstid, högre ersättning och  god sammanhållning har resulterat i att vårdpersonal söker sig dit snarare än, som tidigare, därifrån.

Skriv under för bättre arbetsmiljö i vården här – tack för ditt stöd!

Debattartikel: När hjältarna går hem ekar vården tom