LiN-projeket

LiN-projektets syfte är att stärka National Nurses Association med kunskap om förhandlingsteknik. Leadership in Negotiations, LiN, är ett utbildningsmaterial utvecklat av International Council of Nurses, ICN, och Vårdförbundet.

LiN-projektet drivs av Vårdförbundet, ICN och National Nurses Association. Projektet har verksamhet i Etiopien, Uganda, Zambia, Malawi, Swaziland och Lesotho.

Utbildningen innefattar workshops och ett mindre projekt. Exempel på workshopteman är förhandlingsteknik, organisationsförståelse, kommunikation och värdet av National Nurses Association. Projektet har pågått sedan 2014.

Konceptet LiN har varit grunden för liknande projekt som Vårdförbundet har varit involverat i Ryssland, Oceanien och Palestina.

Varför just dessa sex länder?

De sex länder i LiN-projektet ingår i ett nätverk som startat upp Wellness Center i samarbete med ICN. Med det kompletterande LiN-projekt stärks NNA, så att organisationen av egen kraft kan stå för den praktiska såväl som den ekonomiska driften av respektive wellnesscenter långsiktigt.