Lesotho

I Lesotho i södra Afrika smittas varje dag cirka 60 personer av hiv och 50 dör i sjukdomen. 2009 var 23,2 procent av hela befolkningen infekterad av hiv. Vårdförbundet driver tillsammans med Sjuksköterskeorganisationen i Lesotho ett projekt i landet för att förebygga hiv/aids och tuberkulos.

För att stötta anställda inom vården som har smittats av hiv eller tuberkulos har det i södra Afrika upprättats ett antal Wellnesscenter. Dit kan vård- och hälsopersonal och deras familjer vända sig för stöd,  testning och behandling.

Genom denna hjälp kan många fortsätta att arbeta och få en bra behandling.

Fadderavdelning

Vårdförbundets avdelning Östergötland är fadderavdelning till det Wellnesscenter som finns i Leshoto. Två förtroendevalda har det huvudsakliga ansvaret för kontakterna med Lesothos sjuksköterskeorganisation och utvecklingen av projektet på plats.

Avdelningen har också varit med och tagit fram material kring hiv/aids. 

Drivs av ICN

Projektet Wellness centre drivs av International Council of Nurses, ICN, med stöd av främst de svenska, norska och danska förbunden.

Det finns Wellnesscenter i Lesotho, Swaziland, Zambia, Malawi, Uganda och Etiopien.

Läs mer om projektet i Lesotho, och om den unga sjuksköterskan Limakatso Lebelo som smittats av hiv, i Vårdfokus (dåvarande Vårdfacket) reportage från 2009: Sakta vänder hoppet åter (pdf). Eng: Hope slowly returns (pdf).

Gör ett projektarbete i Lesotho

Är du student eller forskare? Då kan du förlägga en del av ditt arbete med till exempel en uppsats i Lesotho. Läs mer om hur du ansöker och vad som krävs Guidelines for Submitting a Research Proposal (pdf).

Relaterad information

Studenterna Sara Björneke och Sebastian Milton skrev sitt examens arbete under ett studiebesök i Lesotho hösten 2014. Läs deras uppsats: