Våra internationella projekt

Som medlem i Vårdförbundet bidrar du till en bättre värld. Vi driver projekt i låg- och medelinkomstländer, där vi bland annat bekämpar spridningen av HIV/AIDS och tuberkulos.
 • Palestina

  Vårdförbundet påverkar utvecklingen av hälsa och vården i världen genom samhällspolitisk påverkan, utveckling av våra professioner och global samverkan. Vi driver sedan 2010 ett SIDA-finansierat solidaritetsprojekt för att stödja vår palestinska motsvarighet, PNMA, i utvecklingen till en stark demokratisk organisation.

 • Lesotho

  I Lesotho i södra Afrika smittas varje dag cirka 60 personer av hiv och 50 dör i sjukdomen. 2009 var 23,2 procent av hela befolkningen infekterad av hiv. Vårdförbundet driver tillsammans med Sjuksköterskeorganisationen i Lesotho ett projekt i landet för att förebygga hiv/aids och tuberkulos.

 • Right2Water

  Få saker har betytt så mycket för mänsklighetens utveckling som tillgången till rent vatten. Sverige har genom FN erkänt den allmänna mänskliga rättigheten till vatten och sanitet. Nu är det dags för Sverige och EU att leva upp till FN-resolutionen. De europeiska offentliganställdas fackförbund, inklusive Vårdförbundet, var med och påverkade frågan genom initiativet Right2Water.

 • Flyktingmottagande och mänskliga rättigheter kring Medelhavet

  Vårdförbundet deltar, med andra organisationer, i ett projekt för att stärka fackliga organisationer att nå ut med information till flyktingar i området.