• Vi vill se en uppgradering av vårdyrket så att barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ges rätt förutsättningar att göra sitt jobb och vill stanna i vården.

 • Vårdförbundet vill se en ny nollvision för svensk hälso- och sjukvård

 • Ingen ska nekas att föda i Sverige!

 • Ingen ska bli sjuk av att vårda andra!

 • Ingen ska nekas vård i Sverige

 • Öka antalet sjuksköterskor med 45000 till år 2030 så Sverige får över 15 sjuksköterskor per 1000 invånare - vilket är i nivå med övriga norden.

Vården var en av de viktigaste frågorna inför valet 2018. Vårdförbundet arbetade för att sjukvårdsdebatten skulle bli mer konkret och att vårdfrågorna skulle ligga högst uppe på den politiska agendan i valrörelsen. Här kan du läsa om vårt valmanifest.

Vi tar avstamp i medlemmarnas behov och i färska opinionssiffror om de krav svenska väljare ställer på partierna när det gäller sjukvård.

Vårt valmanifest

Vi vill att vårdens organisering och yrken uppgraderas. Det betyder att vårdorganisationen ska jobba förebyggande med hälsa och skräddarsy vården tillsammans med patienten utifrån personens behov.

Vi vill se en uppgradering av vårdyrket så att barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ges rätt förutsättningar att göra sitt jobb och vill stanna i vården.

Tre av fyra väljare tycker att sjuksköterskor måste få klart högre löner för att vi ska kunna komma åt sjuksköterskebristen. En majoritet av väljarna kan tänka sig att betala mer i skatt om de pengarna öronmärks till högre löner för vårdpersonal. Detta är en kraftfull signal till politiker och beslutsfattare inför valet.

Här är några av våra reformkrav riktade till politikerna inför valet:

 • Öka antalet sjuksköterskor med 45 000 till år 2030. Då har Sverige över 15 sjuksköterskor per 1 000 invånare, vilket skulle göra att Sverige hamnar i nivå med övriga Norden (idag ligger vi klart sämst till med 11,1 sjuksköterskor per 1 000 invånare).
 • En barnmorska per födande kvinna i aktiv förlossning.
 • Staten avsätter 100 miljoner kronor för att bidra till fortsatt utveckling inom personcentrerad nära vård, med fokus på patientgrupper med psykisk ohälsa, fysisk och kognitiv funktionsnedsättning, äldrevård och multisjuklighet.
 • Ett statligt ansvar för en femårig lönesatsning på specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt på avancerade specialistsjuksköterskor.
 • Lagstadga om reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.
 • Lagstadga om huvudmännens ansvar att specialistutbilda sjuksköterskor via utbildningsanställningar – alla vårdens arbetsgivare ska erbjuda Akademisk Specialisttjänstgöring (AST) och antalet utbildningsplatser ska ökas.

Vårdförbundet vill också se en nollvision för svensk hälso- och sjukvård:

 • Ingen ska dö i kö
 • Ingen ska falla mellan stolarna
 • Ingen ska nekas att föda i Sverige
 • Ingen ska nekas vård i Sverige
 • Ingen ska skadas av vård
 • Ingen ska bli sjuk av att vårda andra

Läs hela vår valplattform Vård i världsklass – för alla

Kontakt: Anna E Olsson, presschef Vårdförbundet, anna.e.olsson@vardforbundet.se.