Se filmer med de nominerade 2019

Här kan du se filmer med de som var nominerade till Vårdförbundspriset, Årets vårdchef och Årets studenthandledare 2019.

Charlotte Arenkvist Specialistsjuksköterska inom vård av äldre, hemsjukvården Eksjö kommun.
Nominerad: Vårdförbundspriset 2019
Jobbar aktivt med att få färre tvångsinläggningar inom psykiatrin genom ett personcentrerat samarbete.

Jörgen Lifvakt, verksamhetschef, ambulanssjukvården i region Södermanland.
Nominerad: Årets vårdchef 2019
Nominerad för ett tryggt och stabilt ledarskap som stimulerar medarbetarna att ta initiativ till utveckling

Linda Carlsson, enhetschef, Trädgårdarna vård- och omsorgsboende Örebro kommun
Nominerad: Vårdförbundspriset 2019
Linda nomineras för sin nystartade äldreomsorg, där nytänkande och personcentrerad vård genomsyrar all verksamhet.

>

Liselotte Svensson, enhetschef Hästveda, hemtjänst
Nominerad: Årets vårdchef 2019
Liselottes nomineras för sitt engagerande ledarskap som motiverar och inkluderar alla.

Anna-Karin Ekstrand, chef för Rosenlunds mödravårdsteam, Ewa-mottagningen, Mika hälsa och beroendecentrum Stockholm.
Nominerad: Årets vårdchef 2019
Anna-Karin nomineras för sitt modiga, nyfikna och inlyssnande ledarskap som sätter medarbetaren i centrum.

Maria Johansson Specialistsjuksköterska, intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Kalmar.

Pernilla Bengtsson Årets studenthandledare 2019

 

Pernilla Bengtsson Vårdavdelning 8, Medicinkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad.

Pernilla är trygg, utmanande och en stor förebild för studenter, andra handledare och sin profession.