Vårdgalans jurygrupper

Nedan ser du personer som ingår i jurygrupperna för Vårdgalan 2020.

Jurygrupp Vårdförbundspriset

 • Juryns ordförande: Janí Stjernström, förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet 
 • Juryns sammankallande: Annika Wåhlin Vårdstrateg, Vårdförbundet
 • Hans-Inge Persson, författare, debattör, närståenderepresentant
 • Annica Backman, post doc, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
 • Gabriella Sjöström, socialchef, Luleå kommun
 • Marie Blom Niklasson, handläggare, Avd. för Vård och Omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Hanna Lundstedt, verksamhetschef, Hemsjukvården i Strängnäs kommun
 • Camilla Norling, Avdelningschef Region Dalarna – Klinisk Mikrobiologi
 • Anna Nergårdh, särskild utredare, Statens offentliga utredningar               

Jurygrupp Årets Vårdchef

 • Juryns ordförande: Michel Silvestri, leg. biomedicinsk analytiker, med dr förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet
 • Juryns sammankallande: Annika Cederholm, chefspecialist Vårdförbundet
 • Märit Wiklund, enhetschef Hammarstrand och Stuguns HC
 • Britta Edström, regional samverkanskoordinator,  Region Västerbotten
 • Liselotte Svensson, enhetschef Hästveda Hemtjänst
 • Charlotte Klinga, postdoktoral forskare på Karolinska Institutet, Medical Management Centre och vetenskaplig ledare på SLSO/FOUnu
 • Lina Johannesson, vårdenhetschef/SAMBA, Jönköping

Jurygrupp Årets Studenthandledare

 • Parvin Oloffson, kvalificerad yrkeshandläggare, Vårdförbundet
 • Anne Lindgren, förbundsombudsman, Vårdförbundet
 • Natalee Westman, ledamot Vårdförbundet student