Vårdgalan

Vårdförbundet vill stimulera medlemmarnas förmågor och prestationer inom hälso- och sjukvården. Därför arrangerar vi varje år Vårdgalan, där tre olika priser delas ut i personcentrerad nära hälso- och sjukvård, ledarskap och handledarskap för studente

Vårdgalan 2020 går av stapeln fredagen den 6 november i centrala Stockholm. Hit bjuds både medlemmar, politiker och beslutsfattare in. Vårdgalan är en arena där vi påverkar hälso- och sjukvårdens utveckling samtidigt som vi lyfter fram våra medlemmars prestationer. Priserna går till en eller flera personer som har bidragit till att utveckla hälso- och sjukvården till en mer personcentrerad nära vård.

Nomineringar

Sista dagen för att nominera var den  15 juni.

Om priserna

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam

Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska hälso- och sjukvården. Vårdförbundspriset går till en eller flera personer som vågar och lyckas genomdriva dessa förändringar.  Priset delas ut i samarbete med Folksam och är ett av de största vårdpriserna inom hälso- och sjukvårdområdet i Sverige.

Projekt inom personcentrerad nära vård premieras
Eftersom Vårdförbundet vill se ett skifte till personcentrerad nära hälso- och sjukvård i Sverige delas priset i första hand ut till medlemmar som arbetar för att utveckla en personcentrerad nära vård.

Folksam är sponsor
Folksam är en av Vårdförbundets samarbetspartners som du som medlem kan teckna förmånliga försäkringar hos. De har dessutom valt att sponsra just detta pris för att uppmärksamma medlemmar i Vårdförbundet som har gjort skillnad för att minska skador och förbättra hälsan inom vårdyrken.
- Folksams vision är att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför arbetar vi aktivt med att förebygga skador inom olika områden. Genom ett nära samarbete med Vårdförbundet ser vi till att medlemmarna kan försäkra allt de bryr sig om till bra priser och villkor. På så vis tar vi oss närmare vår vision! Därför är vi stolta över att tillsammans med dem dela ut det här priset säger Elisabeth Sasse, chef för Folksam Saks affär.

Prissumman är 500 000 kronor och Folksam står för hela beloppet. Beloppet går direkt till vinnarna personligen och är beskattningsbart för dem.

Årets Vårdchef

Chefsmedlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ till att utveckla och förbättra den svenska hälso- och sjukvården genom sitt ledarskap. Detta gör de genom mod som inte bara utvecklar ledarskapet utan bidrar till att föra medarbetarskapet framåt i sina verksamheter. Dessa insatser premieras av  Vårdförbundet.

Hälso- och sjukvårdsutveckling och medarbetarskap premieras
Priset kommer gå till en vårdchef som på ett föredömligt sätt utvecklar hälso- och sjukvårdens ledarskap och därmed bidrar till att föra medarbetarskapet framåt i sin verksamhet. Samt utvecklingsarbeten som utvecklar hälso- och sjukvården till en nära personcentrerad vård med ett personcentrerat förhållningssätt.

Prissumman är 50 000 kronor vilket går direkt till vinnaren personligen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Årets Studenthandledare

Genom att dela ut denna utmärkelse vill Vårdförbundet Student premiera goda exempel på gott handledarskap och stimulera till goda handledarinsatser.

Utifrån nomineringarna utser en jury tre finalister. Av dessa tre finalister utser juryn en vinnare som inbjuds att delta på Vårdgalan.

Prissumman är 25 000 kronor vilket går direkt till vinnaren personligen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Frågor och funderingar?

Har du frågor kontakta Emma Hed: emma.hed@vardforbundet.se

Vårdgalan 2019

Läs om förra årets vinnare

Se filmer med de nominerade 2019