Varmt välkommen att vara med på årets Vårdgala, som i år kommer att bli en festlig, digital tillställning men också fysisk på plats. Precis som tidigare år kommer vi att dela ut priser i tre kategorier, till personer som under det gångna året gjort exceptionella insatser i vården.

De nominerade i varje kategori, har på ett framgångsrikt sätt bidragit till en mer personcentrerad och nära hälso- och sjukvård.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam

Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ till att utveckla och förbättra den svenska hälso- och sjukvården. Vårdförbundspriset går till en eller flera personer som vågar och lyckas genomdriva dessa förändringar.  Priset delas ut i samarbete med Folksam och är ett av de största vårdpriserna inom hälso- och sjukvårdsområdet i Sverige.

Projekt inom personcentrerad nära vård premieras

Eftersom Vårdförbundet vill se ett skifte till personcentrerad nära hälso- och sjukvård i Sverige delas priset i första hand ut till medlemmar som arbetar för att utveckla en personcentrerad nära vård.

Folksam är sponsor

Folksam är en av Vårdförbundets samarbetspartners som du som medlem kan teckna förmånliga försäkringar hos. De har dessutom valt att sponsra just detta pris för att uppmärksamma medlemmar i Vårdförbundet som har gjort skillnad för att minska skador och förbättra hälsan inom vårdyrken.

– Folksams vision är att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför arbetar vi aktivt med att förebygga skador inom olika områden. Genom ett nära samarbete med Vårdförbundet ser vi till att medlemmarna kan försäkra allt de bryr sig om till bra priser och villkor. På så vis tar vi oss närmare vår vision! Därför är vi stolta över att tillsammans med dem dela ut det här priset säger Elisabeth Sasse, chef för Folksam Saks affär.

Prissumman är 500 000 kronor och Folksam står för hela beloppet. Beloppet går direkt till vinnarna personligen och är beskattningsbart för dem.

Finalisterna till Vårdförbundspriset 2021 är:

  • Thérèse Garthman, kirurgisjuksköterska/tf vårdenhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

”Bedside-avstämning -  patienten äger sin egen berättelse”

Istället för överrapportering på expeditionen har Thérèse varit drivande i att få till ett arbetssätt där teamet, i form av sjuk- och undersköterskor, stämmer av vid patientens säng vid personalbyten. Så kallad ”bedside-avstämning”.  Detta ger mer tid hos patienten och gör denne delaktig i sin egen vård, öppnar upp för kommunikation och skapar trygghet och struktur i vardagen. Men kanske viktigaste av allt gör avstämningen så att patienten får äga sin egen berättelse. Genom att utmana traditionella arbetssätt och ställa makthierarkier på ända blir förhoppningsvis både patienten och sjukvårdspersonalen lite klokare. Bedside-avstämning är ett arbetssätt som bäddar, i dubbel bemärkelse, för en tryggare och mer personcentrerad vård.

Se filmen om Thérèses ändrade arbetssätt:

 

  • Moa Gullbrand, sjuksköterska, Hemsjukvården Umeå Kommun

”Covid-team i hemsjukvården”

När pandemin kom tog hemsjukvården i Umeå, med Moa i spetsen, chansen att utveckla nya rutiner och arbetssätt för att ge covid-smittade i hemsjukvården en så bra och enhetlig vård som möjligt. Med ett särskilt covid-team och nära samarbete med hemtjänsten har man kunnat minimera antalet vårdkontakter och arbeta mer personcentrerat och patientsäkert. Att arbeta nytänkande och strukturerat i en svår stund har inte bara minskat smittspridningen och skyddat personal i riskgrupp, det har också inneburit mer fokus på patienten, ökad trygghet och bättre kontinuitet - och lett till att hemtjänst och hemsjukvård har ”hittat” varandra. En förhoppning är nu att detta arbetssätt kan leva kvar, vidareutvecklas och spridas till andra även efter att den akuta situationen lagt sig.

Se filmen om Moas utvecklande av nya arbetsrutiner:

 

  • Ulrica Nilsson, specialistsjuksköterska i anestesi och professor i omvårdnad, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

”RAPP – en app för digital personcentrerad och nära vård”

Ulrica har tillsammans med sin forskargrupp tagit fram en app för uppföljning av patienter som genomgått dagkirurgiska operationer. Via appen får patienten rapportera symtom men kan också välja att få kontakt med sjuksköterska, för råd och stöd. Hjälpmedlet erbjuder en tillgänglig vård på patientens villkor, i en tid som kännetecknas av många frågor och ett stort informationsflöde. Det ger vårdgivaren möjlighet att ta sitt ansvar samtidigt som man visar tilltro till och förskjuter makten till patienten. Evidens finns för att appen är kostnadseffektiv samtidigt som den gör att patienten känner sig trygg och sedd och får mindre symtom och postoperativa besvär. Den ger också möjlighet för vården att utifrån patientens inspel om sin situation långsiktigt förbättra vården och egenvården för hela patientgruppen. Appen är ett lysande exempel på hur det går att bedriva framtidens personcentrerade vård med stöd av det digitala.

Se filmen om Ulricas app:

Här kan du läsa om Vårdgalan

 

Årets Vårdchef

Chefsmedlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ till att utveckla och förbättra den svenska hälso- och sjukvården genom sitt ledarskap. Detta gör de genom mod som inte bara utvecklar ledarskapet utan bidrar även till att föra medarbetarskapet framåt i sina verksamheter. Dessa insatser premieras av  Vårdförbundet.

Hälso- och sjukvårdsutveckling och medarbetarskap premieras

Priset kommer gå till en vårdchef som på ett föredömligt sätt utvecklar hälso- och sjukvårdens ledarskap och därmed bidrar till att föra medarbetarskapet framåt i sin verksamhet. Samt utvecklingsarbeten som utvecklar hälso- och sjukvården till en nära personcentrerad vård med ett personcentrerat förhållningssätt.

Prissumman är 50 000 kronor vilket går direkt till vinnaren personligen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Finalisterna till Årets Vårdchef 2021 är:

  • Britta Ahlin, enhetschef, Brunflo Hälsocentral

”En tillgänglig och närvarande chef, som inger förtroende, skapar trygghet för sina medarbetare och har fått med sig hela arbetsgruppen på en positiv förändringsresa”

Med stort fokus på arbetsmiljö har Britta utvecklat ett ledarskap som uppmuntrar till dialog och reflektion, ger utrymme för olikheter, skapar känsla av sammanhang i teamet över yrkesgrupperna och ger möjlighet för medarbetarna att kunna påverka sitt eget arbete. Hon är respektfull, ser både individen men också gruppen i stort, visar förtroende för sina medarbetare och förlitar sig på deras kunskap och förmågor. Rakhet, ärlighet och tydlighet är ord som sammanfattar hennes person och ledarskap. Tillsammans med innovativa och visionära inslag skapar det goda förutsättningar för ett långsiktigt och fungerande arbetssätt och goda relationer, som gett positiva resultat, hos både patienterna, i ekonomin och bland medarbetarna. Hon är en chef som förstår vikten av att leda personcentrerat för att kunna bedriva personcentrerad vård.

Se filmen om Brittas personcentrerade ledarskap:

 

  • Gunilla Berg, enhetschef Vård och omsorgsförvaltningen Hemsjukvården Ronneby

”En kunnig och påläst chef med stort intresse och engagemang för sitt arbete, sina medarbetare och med utgångspunkt från patienten”

Gunillas driv, målmedvetenhet och tydlighet skapar reda i ett annars komplext arbete. Hon ser och tar till vara kompetensen i arbetsgruppen, stöttar sina medarbetare och ger dem förtroende, vilket gör att de växer och utvecklas. Med en innovativ ådra och ett lösningsfokuserat arbetssätt, ser hon möjligheterna framför hindren och har gått utanför boxen för att skapa en enhet som är i framkant när det gäller personcentrerad vård. Med både ökad livskvalitet hos patienterna och minskade kostnader för verksamheten som resultat. Kandidaten är en chef med mod, som står upp för det hon tror på, inte duckar för svåra frågor eller väljer den enkla vägen. En chef som anstränger sig för att bedriva den bästa vården för de som behöver den, utan att göra avkall på sin eller sina medarbetares arbetsmiljö. En ledare som leder med både hjärna och hjärta.

Se filmen om Gunillas engagerande ledarskap:

 

  • Malin Lind, avdelningschef Psykiatriska akutmottagningen NÄL, Trollhättan

”En närvarande chef som leder med friska krafter och ett genuint intresse för patientarbetet”

Med stor kompetens, erfarenhet och en smula tävlingslust har Malin gång på gång lyckats vända verksamheter som hamnat i en nedåtgående spiral. Hon brinner för att driva en patientsäker vård, alltid med patientens bästa för ögonen, men också med ett stort fokus på medarbetarnas arbetsmiljö. Genom att lyssna, lyfta sina medarbetare och skapa trygghet med struktur och rutiner har hon förvandlat en bristande verksamhet till en arbetsplats att trivas på och där man kan ha roligt, även om arbetet är tungt och svårt.  Malin tar sig an utmaningar med öppenhet, en aldrig sinande energi och mottot ”Vad är det värsta som kan hända?” Tillsammans med ett stort mått nyfikenhet ger det henne mod att prova nya idéer och vägar till framgång, alltid med respekt och lyhördhet för sin etiska kompass. Malin är en chef som visar att man med humor och envishet kan leda verksamheten framåt och uppnå långsiktiga resultat.

Se filmen om Malins framgångsrika ledarskap:

Årets Studenthandledare

Genom att dela ut denna utmärkelse vill Vårdförbundet Student premiera goda exempel på gott handledarskap och stimulera till goda handledarinsatser.

Vinnare av Årets Studenthandledare utses på galan den 29 oktober. Till det här priset finns inga nominerade. 

Prissumman är 25 000 kronor vilket går direkt till vinnaren personligen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Kontakt

emma.hed@vardforbundet.se