Välkommen på seminarium om framtidens vård

Under Almedalsveckan samlar Vårdförbundet ledande beslutsfattare och vårdexperter i samtal om hur vi tillsammans tar ut färdriktningen för framtidens vård.

Trots att Sverige generellt sett har en vård av hög kvalitet så finns systematiska problem som drabbar såväl patienter som personal. Vård och omsorg håller inte samman för patienter med stora behov. Befolkningens hälsa är ojämlik. Patienten har små möjligheter till inflytande över sin egen vård. Men hur går vi från stuprör och toppstyrning till styrning för jämlik hälsa och personcentrering ?

Måndagen den 3 juli bjuder vi in ledande beslutsfattare och vårdexperter till samtal om hur vi ställer om svensk hälso- och sjukvård. 

Datum och tid:
3 juli, klockan 13.00-14.20
Plats:
TCO-landet, Strandgatan 19, Visby

Läs om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Medverkande:
Agneta Karlsson (S) statssekreterare, Socialdepartementet
Anna Nergårdh, nationell samordnare för en effektiv vård, Socialdepartementet 
Laura Hartman, ordförande, Tillitsdelegationen 
Ove Andersson, andre vice ordförande, Läkarförbundet
Cecilia Widegren (M) ledamot i riksdagens socialutskott
Anders W Jonsson (C) ledamot i riksdagens socialutskott, vice partiledare
Anders Henriksson, 1:a vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting
Mårten Jansson, mobiliseringsansvarig, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) 
Inger Ekman, professor, Göteborgs universitet Centrum för personcentrerad vård
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet
Lisbeth Löpare-Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet

Bidra på sociala medier

Inför och under seminariet får ni gärna bidra med inspel på twitter med taggen #FramtidensVård .