Vårdförbundets program i Almedalen

Under Almedalsveckan 2016 deltog Vårdförbundet i 47 olika arrangemang, 5 av dessa var vi själva arrangörer eller medarrangörer till.

Seminarium: Kompetenskrisen i vården kräver rätt lösningar

Vårdförbundet har gjort en undersökning som visar att år 2025 kommer det att saknas drygt 11 000 specialistsjuksköterskor, 1 300 barnmorskor och 2 400 biomedicinska analytiker. Redan idag stänger avdelningar på grund av brist på specialistkompetens. I framtiden kommer dessutom kraven på hög kompetens i hälso- och sjukvården stiga ytterligare. Vad gör vi om ingen orkar jobba i vården? Ökar farten ännu mer? Byter ut specialistsjuksköterskor mot personal med lägre kompetens?

Deltagare:

Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet
Anna Starbrink (L), landstingsråd i Stockholm
Anders Henriksson (S), vice ordförande Sveriges kommuner och landsting
Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef Vårdförbundet
Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet
Susanne Lundgren, avdelningschef och legitimerad biomedicinsk analytiker Landstinget Blekinge
Susanne Eriksson, studerar till specialistsjuksköterska Heby kommun
Ritva Fridell, legitimerad biomedicinsk analytiker Gävle sjukhus
Gabriella Ahlström, moderator

Tid, plats och anmälan 6 juli kl 11-12.30 i TCO-parken, Strandgatan 1 i Visby, gratis, ingen anmälan krävs, efter seminariet bjuder vi på lättare förtäring

Vårdförbundets hälso- och sjukvårdsmingel

200  politiker, beslutsfattare och medlemmar var på plats på Vårdförbundets mingel i TCO-parken den 3 juli.

Övriga arrangemang

Seminarium: Hur våra handlingar kan förändra världen – att gå från att se människor som objekt till subjekt

Den 5 juli bjöd Vårdförbundet och Sensus in till samtal om att gå från att se människor som objekt till subjekt. Under seminariet presenterades tre spännande exempel på detta perspektivskifte: Vårdförbundets arbete för personcentrerad vård med jämlik hälsa med ett holistiskt synsätt som tar hänsyn till hela människan. Partnerskap Skåne som är en holistisk systembaserad utvecklingsplattform för ett hälsofrämjande och inkluderande mottagande av nyanlända flyktingar. Samt Sensus arbete med utbildningar kring barnets rättigheter och barnkonsekvensanalyser.

Medverkande: Lisbeth Löpare Johansson, Vårdstrategisk chef, Vårdförbundet Katarina Carlzén, Utvecklingsansvarig, Länsstyrelsen Skåne Stefan Elmer, Verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund Mikaela Javinger, Patient med erfarenhet av personcentrerad vård Moderator: Ann-Katrin Persson,  Förbundsrektor, Sensus studieförbund

Rundabordsamtal: Vårdproffsens förslag på jämlik hälsa

Vårdförbundet deltog tillsammans med Sveriges Yngre Läkares Förening, Fysioterapeuterna, Kommunal, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Läkarförbund och Vision i ett seminarium om jämlik hälsa. Tillasmmans representerar förbundet 700 000 anställda inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Tillsammans gav vi förslag på hur hälso- och sjukvården och omsorgen på ett bättre sätt kan bidra till jämlik hälsa.

Mötesplats: Allians mot cancer – hållbar utveckling av cancervården

Vårdförbundet var medarrangör till Nätverket mot cancers arrangemang som handlar om hur cancervården ska se ut år 2030 och hur vården behöver förbättras för cancerpatienter i framtiden.

Syftet med mötet var att skapa en plattform och mötesplats där intressenter får mötas, diskutera och debattera cancerfrågor för att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.

Afternoon Tea: Strategier för personcentrerad vård

Vårdförbundet bjöd in tongivande personer inom vården till ett samtal om personcentrerad vård. Samtalet handlade om vad som behöver göras för att vården ska ställa om, hur våra yrkesgrupper kan ta ledningen för en sådan förändring och hur Vårdförbundet bäst använder sin kraft.

Deltagare: Olivia Wigzell Generaldirektör SoS, Mårten Jansson NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) ansvarig PRIO arbete, Eva-Karin Aderman designchef Usify, Anette Nilsson utvecklingsstrateg region Jönköpings län, Johan Larson vice förbundsordförande, Anders Printz kanslichef, Lisbeth Löpare Johansson vårdstrategisk chef.

Deltog även på andra aktiviteter

Vårdförbundet var med på totalt 42  andra seminarier, mingel, möten och middagar där vi lyfte våra medlemmars perspektiv i många olika frågor. Bland annat handlade det om e-hälsa, personcentrerad vård och framtidens vård. Under veckan kunde man följa oss och förbundstyrelsen på twitter och facebook under veckan för att se vad som hände på plats.

Här är ett urval av aktiviteterna där vi medverkade:

Den digitala patienten är här – är vården redo? Datum och tid: 4 juli 13.30-14.30 Plats: Hästgatan 9 Läs mer

Varför ska sjuksköterskor ha betalt när de pluggar vidare? - Heta Stolen, Dagens Samhälle Datum och tid: 6 juli 14.00-14.15, direktsänds Plats: Dagens Samhälles scen som står vid Cramérgatan, intill ingången till högskolan, Campus Gotland. Läs mer

Frukost-tv - Dagens Medicin Datum och tid: 6 juli 08.00-08.30, direktsänds Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicins Vårdtorg Läs mer