Från vänster: Madeleine Meramveliotaki, Pernilla Widholm Jolgård, Sopha Godau, Emma Klingvall, Linus Törneberg och Annelie Söderberg

Arrangerar du seminarie eller event under politikerveckan i Almedalen? Boka in oss på samtal, paneler och annat intressant! Våra talespersoner kan vårdens utveckling, villkor, professionernas utveckling nu och för framtida generationer och digitalisering i vården.

Madelene Meramveliotaki

Legitimerad röntgensjuksköterska och vice förbundsordförande, Vårdförbundet.
Kan delta i paneler om: Hälso- och sjukvårdens utveckling, kompetensförsörjning, vårdens kris- och krigsberedskap, professionsfrågor, fackets roll, arbetsmiljöfrågor, jämställdhet, privata arbetsgivare i vården jämfört med regioner och kommuner.

Pernilla Widholm Jolgård

Legitimerad distriktsköterska, förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.
Kan delta i paneler om: Omställningen till nära vård, kommunal hälso- och sjukvård, vård av äldre, professionsfrågor, kommuner som arbetsgivare.

 
Sophia Godau

Legitimerad biomedicinsk analytiker, och förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet
Kan delta i paneler om: Analys och diagnostik i hälso- och sjukvården, laboratorieverksamhet, testkapacitet, digitalisering och e-hälsa, regioner som arbetsgivare.

Emma Klingvall

Legitimerad specialistsjuksköterska kirurgisk vård, förbundsstyrelseledamot samt ordförande Vårdförbundet Östergötland.
Kan delta i paneler om: slutenvård, högspecialiserad vård, karriärvägar, regioner och kommuner som arbetsgivare, Östergötland.

Linus Törneberg

Legitimerad sjuksköterska, vice ordförande i Vårdförbundet Student
Kan delta i paneler om: Ungdomar och studenter inom vårdyrken, högskoleutbildningar inom vården, VFU/verksamhetsförlagd utbildning, studiemedel, framtida vård-medarbetares förväntningar på arbetsgivare.

Annelie Söderberg

Förhandlingschef, Vårdförbundet
Kan delta i paneler om: Arbetsmarknadsfrågor, kompetensförsörjning, kollektivavtal, jämställdhet, lönepolitik, pensioner, hållbart yrkesliv, arbetsmiljö, privata arbetsgivare i vården jämfört med regioner och kommuner.


Kontakta Marre Mayr för att boka oss!
Marre.mayr@vardforbundet.se