Seminarium: Så kan etisk kompetens hjälpa beslutsfattare att navigera rätt i vårdkrisen

Vilken etisk kompetens fordras av politiker, opolitiska tjänstemän och vårdens chefer och ledare för att ta ett etiskt ansvar för vårdens ledning, styrning och organisation på regionalnivån?

Hälso- och sjukvården fungerar inte som den ska. Arbetsmiljön är osund, sjuksköterskor lämnar yrket, vården är ojämlik och svårt sjuka patienter får vänta i långa köer. Detta gör att människors liv, hälsa och värdighet står på spel. Ny forskning visar att en av orsakerna till detta kan vara brister i den etiska kompetensen hos beslutsfattare.

I detta lärande seminarium berättar etikforskaren och författaren Erica Falkenström om vad hon funnit i sina och Ann T Höglunds (docent i etik) studier kring hur det etiska ansvarstagandet fungerar bland beslutsfattare idag. Studien belyser exempelvis hur och i vilken omfattning beslutsfattare arbetar med etiska bedömningar och konsekvensanalyser.

I seminariet får vi inblick i vad forskningen visar kring styrningspraktiken i vården. Vi belyser också varför etiken är så avgörande för att lösa den vårdkris vi nu befinner oss i och vilken kompetens som fordras.

Seminariet tar avstamp i boken ”På spaning efter etik” som sammanfattar den studie som författarna Erica Falkenström och Anna T Höglund har gjort. Boken kommer finnas tillgänglig vid seminariet och möjlighet till signering finns.

Varmt välkommen!

Deltagare: Erica Falkenström fil. dr i pedagogik och etikforskare och Sineva Ribeiro Vårdförbundets ordförande, moderator Anna Olsson, presschef Vårdförbundet

Läs om seminariet på Almedalsveckan.se.

Tid och plats

Onsdag den 4 juli

Kl 09:45-10:45
Kaffe och frukostmacka serveras.

Vi inleder morgonen redan kl 09:00-09:30 med att möta socialminister Annika Strandhäll (S).

Plats är Vårdförbundets trädgård på S:t Hansgatan 3 i Visby.