Seminarium: Så kan etisk kompetens hjälpa beslutsfattare att navigera rätt i vårdkrisen

I Almedalen belyser vi bland annat vilken kompetens som fordras av politiker, opolitiska tjänstemän och vårdens chefer och ledare för att ta ett etiskt ansvar för vårdens ledning, styrning och organisation på regional nivå. Onsdagen den 4 juli klockan 09:45. Du kan också se seminariet live på Facebook.

Hälso- och sjukvården fungerar inte som den ska. Arbetsmiljön är osund, sjuksköterskor lämnar yrket, vården är ojämlik och svårt sjuka patienter får vänta i långa köer. Detta gör att människors liv, hälsa och värdighet står på spel. Ny forskning visar att en av orsakerna till detta kan vara brister i den etiska kompetensen hos beslutsfattare.

 Här kan du följa seminariet live den 4 juli kl. 09:45. 

 

Kunskapspåfyllande seminarium med etikforskare

I detta lärande seminarium berättar etikforskaren och författaren Erica Falkenström om vad hon funnit i sina och Ann T Höglunds (docent i etik) studier kring hur det etiska ansvarstagandet fungerar bland beslutsfattare idag. Studien belyser exempelvis hur och i vilken omfattning beslutsfattare arbetar med etiska bedömningar och konsekvensanalyser.

Belyser forskning kring etik i ledning och styrning

I seminariet får vi inblick i vad forskningen visar kring styrningspraktiken i vården. Vi belyser också varför etiken är så avgörande för att lösa den vårdkris vi nu befinner oss i och vilken kompetens som fordras.

Boken "På spaning efter etik" finns tillgänglig

Seminariet tar avstamp i boken ”På spaning efter etik” som sammanfattar den studie som författarna Erica Falkenström och Anna T Höglund har gjort. Boken kommer finnas tillgänglig vid seminariet och möjlighet till signering finns.

Varmt välkommen!

Deltagare: Erica Falkenström fil. dr i pedagogik och etikforskare och Sineva Ribeiro Vårdförbundets ordförande, moderator Anna Olsson, presschef Vårdförbundet

Läs om seminariet på Almedalsveckan.se.

Tid och plats

Onsdag den 4 juli

Kl 09:45-10:45
Kaffe och frukostmacka serveras.

Vi inleder morgonen redan kl 09:00-09:30 med att möta socialminister Annika Strandhäll (S). Välkommen att delta även på detta semniarium.

Plats är Vårdförbundets trädgård på S:t Hansgatan 3 i Visby.