Kvinna ler med mikrofon. Det är Ann Johansson, Vårdförbundet.

Vårdförbundets seminarium om nära vård låg helt rätt i årets Almedalsvecka. Detta, tillsammans med digitaliseringen av vården, blev det mest diskuterade vårdämnet.

Vårdförbundets styrelse var på plats för att representera medlemmarna i en mängd seminarium i Visbys politikervecka. Områden som dominerade vårddiskussionerna var digitaliseringen och utvecklingen av den nära vården. Två ämnen som ligger helt i linje med Vårdförbundets politik. Seminariet "En nära vård ur befolkningens behov" arrangerades av förbundet och blev fullsatt med cirka 150 besökare. 

- Jag upplever att nära vård tillsammans med digitaliseringen är högaktuellt inom hälso- och sjukvården och många seminarier berör det här i Almedalen. Vården behöver i framtiden byggas från det lokala samhället och bli mindre fixerat på akutsjukvård. Vi kommer att kunna använda digitala lösningar dels för det hälsoförebyggande arbetet, dels för att kunna stödja de personer som har de största vård- och omsorgsbehoven, säger Ann Johansson, Vårdförbundets vice ordförande.

Andra ämnen som styrelsen var med och diskuterade var bland andra: våld mot kvinnor, läkemedelshantering, kompetensförsörjningen, hållbart arbetsliv, styrningsideal, HBTQ, kvinnovård och jämlikhet. 

Här kan du se Vårdförbundets seminarium
"En nära vård ur befolkningens behov – hur skapar vi det?"

Medverkade gjorde Lars Karlsson som också blivit utsedd av Vårdförbundet till Årets vårdchef 2018. Han berättar om den resan han har gjort med Boxholms vårdcentral. Det är ett gott exempel på hur man implementerar den nära vården i primärvårdens befintliga verksamhet. Därefter följde ett panelsamtal med syfte att hitta verktyg till hur vi ska ta vårt gemensamma ansvar för vårdens utveckling mot en mer nära och personcentrerad vård. Deltog i panelen gjorde bland annat Lars Karlsson, Ann Johansson vice ordförande Vårdförbundet, Peter Carstedt spetspatient, Karin Rågsjö Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson och Anna Nergårdh som är regeringens utredare för en god och nära vård. Seminariet hölls söndagen den 30 juni.

Lyfte villkoren - trots mindre utrymme

Flera organisationer, institut och forskare som vanligtvis närvarar i arbetsmiljö- och villkorsfrågor stod över årets Almedalsengagemang, vilket skapade färre arenor för utbyte i villkorsfrågor.

- Vi och andra fackliga organisationer hämtar en hel del av vår kunskap i frågorna här i Almedalen och det är en tillgång att få direkt input ifrån forskare och institut. Vi för ju dessa frågor vidare sedan i organisationen vilket hjälper både medlemmar och utvecklingen av vården, säger Jani Stjernström, ledamot i Vårdförbundets styrelse.

Även om utbudet på seminarier om villkor var färre, förde Vårdförbundet fram medlemmarnas perspektiv och talade om löneutveckling, förbättrad arbetsmiljö och förbättrade förutsättningar för ledarskap vid samtliga seminarier där förbundet var representerat.

Fler webbsända seminarier

Nedan finns länkar till några av de webbsändningar som andra aktörer arrangerade där Vårdförbundet medverkade:

Dagens medicin: Löser digitala vårdtjänster kompetensförsörjningen i vården?

Dagens samhälle: Lunchduell: Hur ska personalkrisen i sjukvården lösas?

LO: Hur reparerar vi sjukförsäkringen?

Nationellt centrum för kvinnofrid: Tryggare på jobbet än hemma? Så kan chefer och kollegor hjälpa den som är utsatt för våld

  • Kategorier: