2017 var vi på plats i Almedalen för att prata om framtidens vård och hur vi uppnår jämställda löner. Vi ordnade mingel och seminarier. Här kan du se filmerna från dessa seminarier.

Medverkande:
Agneta Karlsson (S) statssekreterare, Socialdepartementet
Anna Nergårdh, nationell samordnare för en effektiv vård, Socialdepartementet 
Laura Hartman, ordförande, Tillitsdelegationen 
Ove Andersson, andre vice ordförande, Läkarförbundet
Cecilia Widegren (M) ledamot i riksdagens socialutskott
Anders W Jonsson (C) ledamot i riksdagens socialutskott, vice partiledare
Anders Henriksson, 1:a vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting
Mårten Jansson, mobiliseringsansvarig, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) 
Inger Ekman, professor, Göteborgs universitet Centrum för personcentrerad vård
Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet
Lisbeth Löpare-Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet