Vårdförbundet Students VFU-rapport 2018

I en enkätstudie med 1 200 medlemmar som studerar till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska framgår vad morgondagens vårdproffs värderar högst. I undersökningen fick studenterna ranka sina verksamhetsförlagda utbildningar, VFU. Mittuniversitetet fick högst omdöme, följt av Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola.

Läs hela rapporten här.

Vårdförbundet Student genomför för tredje året i rad en enkätstudie bland studentmedlemmar. Överlag fick VFU-placeringarna ett gott betyg i årets ranking av lärosätena, med ett medelvärde på 4,30 på en skala 1-6.

Dock visar rapporten det brister när det gäller studenternas tillgång till de viktiga VFU-handledarna, som är nyckeln till en bra utbildning. Handledarna har många gånger inte fått tillräcklig utbildning och har inte heller tid att handleda studenterna. Var tredje student har inte fått någon handledare över huvud taget.

- Generellt är de flesta studenterna mycket nöjda med sin VFU. Tyvärr har många handledare inte fått rätt förutsättningar, som obligatorisk handledarutbildning och tid för daglig reflektion tillsammans med studenterna. Det är avgörande för att studenterna ska få en bra start i sina nya yrkesroller och vilja fortsätta arbeta i vården, säger Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student.

Rapporten visar att 73 procent av studenterna kommer överväga att byta yrke om lön eller arbetsmiljön på den framtida arbetsplatsen inte motsvarar förväntningarna.

Av rapporten framgår att så många som 80 procent av studenterna har siktet inställt på en specialistutbildning. Här är det inriktning till barnmorska, ambulanssjuksköterska och distriktssköterska som lockar flest. Drygt 45 procent av studenterna förväntar sig också att specialistutbildningen betalas av arbetsgivaren.

- Vårdförbundet uppskattar att antalet sjuksköterskor behöver öka med 45 000 till år 2030 för att klara välfärden. Rapporten visar att dessa nya medarbetare kommer att ställa tydliga krav på hälso- och sjukvårdens arbetsgivare – de vill ha bra löner och villkor, kompetensutveckling och en arbetsmiljö som går att kombinera med andra värden i livet. Annars väljer de en annan arbetsgivare eller kanske till och med ett annat yrke, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Arbetsgivare inom hälso- och sjukvård bör bland annat beakta att:

  • En tredjedel av studenterna skulle tacka nej till en anställning om det inte ingår en längre strukturerad yrkesintroduktion.
  • Över hälften av studenterna skulle välja bort ett jobberbjudande om det inte innefattar ett mentorskap.
  • Bara tredjedel av studenterna kan säkert tänka sig ett arbete som innebär arbete dag-kväll-natt. Drygt 40 procent är samtidigt säkra på att de kommer avstå denna typ av anställning.
  • 73 procent av studenterna skulle överväga att byta yrke om lönen eller arbetsmiljön inte motsvarar förväntningarna.

Om verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del av utbildningen till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. VFU är en av många grundläggande stenar i att utveckla yrkeskompetensen och det interprofessionella samarbetet. Under handledning ska studenterna få praktisk färdighetsträning och möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper inom något av sina huvudområden Omvårdnadsvetenskap, Vårdvetenskap, Biomedicinsk laboratorievetenskap och Radiografi.

Om undersökningen

För tredje året i rad genomför Vårdförbundet Student en VFU-undersökning bland studentmedlemmarna. Undersökningen har genomförts genom en webbenkät under mars-april 2018. 1 218 studenter valde att besvara enkäten. Flest studerande finns på sjuksköterskeutbildningen, vilket också återspeglas i svarsfördelningen (sjuksköterska 90 procent, röntgensjuksköterska 5 procent och biomedicinsk analytiker 5 procent).