Vad Fairtrade är

Fair trade kvinna på fält

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Vårdförbundet är medlem i Fairtrade Sverige sedan 2008.

Som medlem i Fairtrade Sverige står vi bakom de etiska ställningstaganden som Fairtrade baseras på. Dessa följer de grundläggande värderingar som beskrivs i Vårdförbundets stadga och de internationella dokument som reglerar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöfrågor.

Att stödja Fairtrade är en del av Vårdförbundets medverkan till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Relaterad information

Genom att delta i den årliga fikautmaningen Fairtrade Challenge uppmärksammar vi Fairtrade-märkta produkter för att fler odlare och anställda i utvecklingsländer ska kunna förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Bättre villkor

Genom Fairtrade får människor i världens utvecklingsländer möjlighet att konkurrera på en internationell marknad, bättre villkor och långsiktiga handelsavtal. De internationella Fairtrade-kriterierna garanterar odlaren ett minimipris för råvaran samt säkerställer att anställd arbetskraft får avtalsenliga löner och förbättrade arbetsvillkor. Det skapar trygghet och möjlighet till utveckling.

Premie

Utöver den högre betalningen för råvaran får odlarna också en premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel genom en ny skola, nya bostäder, hälsovård eller investeringar i jordbruket. Beslutet om hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna, under demokratiska former.

Barnarbete motverkas

Fairtrade handlar inte bara om att få en förbättrad ekonomisk situation. Kriterierna motverkar också barnarbete och diskriminering, samt främjar demokratin, organisationsrätten och miljöhänsyn i produktionen. Många av de produkter som är Fairtrade-märkta är dessutom ekologiska. Cirka 60 procent av försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige är även ekologiska (februari 2016).

Bojkott av tre Nestlé-produkter

Vårdförbundet stödjer bojkotten mot Nestlé genom att undvika dessa tre produkter: Nescafé, Zoégas kaffe och chokladen After Eight. Det innebär att dessa produkter inte ska köpas även om de är Fairtrade-märkta. Läs mer om bojkotten här

Bli fairtrade-ambassadör

Är du intresserad av Fairtrade, mänskliga rättigheter och schyssta villkor? Då borde du bli Fairtrade-ambassadör. Genom Fairtrades webbaserade ambassadörsutbildning får du möjlighet att bli en mer medveten konsument. Dessutom lär du dig att förmedla kunskap om och skapa engagemang för hållbarhetsfrågor som rättvis handel och mänskliga och fackliga rättigheter. Utbildningen hittar du på Fairtrade.se och den tar ungefär 1,5 timmar att genomföra.