Kort om Kongress 2018

Vårdförbundets kongress äger rum den 14-17 maj 2018 på Bohusgården i Uddevalla. Redan nu pågår planering. Mål för kongressen, mötesform samt datum för motionsstopp är något av det som beslutats om redan.

Mål

Kongressen ska kännetecknas av tydlighet, delaktighet, inspiration, öppenhet och samhörighet. Kongressbesluten ska ge förbundet en tydlig riktning inför nästa kongressperiod och förbundsstyrelsen kraft att leda organisationen. Besluten ska vara långsiktiga men skapa ett handlingsutrymme för att kunna agera och ta tillvara möjligheter som inte går att förutse.

Mötesform

Precis som vid kongressen 2014 ordnas forum och utskott för diskussion, dialog och möjligheter att lämna yrkanden. Besluten fattas sedan av kongressombuden.

Datum för motionsstopp, kallelser och handlingar

Stadgan slår fast att kallelse till ordinarie kongress ska skickas ut senast tre månader innan (14 februari) och att handlingar ska skickas ut fyra veckor före kongressen (ombuden tillhanda 16 april). 1 december 2017 är sista datum för att skicka in motioner till kongressen, enligt beslut av förbundsstyrelsen.

Val av kongressombud

Valen till kongressombud sker på lokala årsmöten i september-oktober 2017. Totalt väljs 190 ombud. De 190 mandaten fördelas mellan avdelningarna i proportion till antalet medlemmar som avdelningen har den 31 december året före ordinarie kongress. Utöver de 190 ombuden har även förbundsstyrelsens ledamöter rösträtt på kongressen.

Till Kongress 2018 finns en ny beskrivning av rollen som kongressombud. Här kan du läsa den.

Information om kongressens uppgift
Information om förbundsvalberedningen

Kontakt

Linnéa Nordin, förbundssekreterare, huvudansvarig för Kongress 2018,
linnea.nordin@vardforbundet.se, 070-29 45 277

Emma Broms, projektledare för Kongress 2018,
emma.broms@vardforbundet.se